AKTUALNOŚCI:
17 Lipec 2017r. -Przedłużenie naborów-

Zarząd Stowarzyszenia CISI informuje, iż wszystkie nabory do przedsiębiorstw społecznych (nowotworzonych jak istniejących) zostają przedłużone do dnia 25lipca 2017.

 

14 Lipec 2017r. -Aktualizacja Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy-

Uwaga, informujemy, iż w Regulaminie przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego", Podrozdział 3.6.1 Wydatki kwalifikowane w ramach wsparcia pomostowego wprowadzono zmiany. Usunięto ust. 2 pkt d). Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

28 Czerwca 2017r. - Przedłużenie Naboru Formularzy Rekrutacyjnych w ramach naboru nr 3/2017-

Zarząd Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego informuje, iż przedłuża nabór wniosków w ramach Ścieżki I - tworzenie miejsc pracy w nowo powstałych przedsiębiorstwach społecznych do dnia 17.07.2017r. do godz. 15.00.

 

center

center

center