AKTUALNOŚCI:
28 Sierpnia 2017r. - OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW - Dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych/podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” - Nr naboru: 5/2017"

Nabór Biznesplanów dotyczy Ścieżki II wsparcia zakładającej tworzenie nowych miejsc pracy w:

  1. istniejących przedsiębiorstwach społecznych, oraz
  2. istniejących podmiotach ekonomii społecznej, które w trakcie realizacji projektu uzyskają status przedsiębiorstwa społecznego.

więcej...

28 Sierpnia 2017r. - OGŁOSZENIE O NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” - Numer naboru: 4/2017

Nabór Formularzy rekrutacyjnych dotyczy Ścieżki I - tworzenie miejsc pracy w nowo powstałych przedsiębiorstwach społecznych. Do naboru Formularzy rekrutacyjnych, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”.

więcej...

22 Sierpień 2017r. -Ocena merytoryczna formularzy-

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach naboru Nr 3/2017 złożony pomysł na działalność w formie przedsiębiorstwa społecznego pn. Spółdzielnia Socjalna WISŁA otrzymał 65 pkt.

więcej...

 

center

center

center