29 Wrzesień 2015r. - Nagroda Ministra Gospodarki  -

Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego wyróżnione za projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" w krajowym etapie Konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2015 .

więcej...

29 Czerwiec 2015r. - BIULETYN OWES 04/2015 -

Zachęcamy do zapoznania się z 4-tym numerem naszego Biuletynu, w którym z satysfakcją prezentujemy podsumowanie realizacji Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”. 

więcej...

25 Czerwiec 2015r. - MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W PŁOCKU -podsumowanie Projektu OWES Mazowsza Płockiego.

„Ku lepszemu nieznanemu” - pod takim hasłem odbyła się 19 czerwca w sali konferencyjnej Hotelu Starzyński międzynarodowa konferencja podsumowująca Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”. Obok polskich Partnerów Projektu uczestniczyli w niej również zagraniczni Partnerzy z Ukrainy, Słowacji i Włoch, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia ekonomii społecznej na Mazowszu.

więcej...

 

center

center

center