AKTUALNOŚCI:
20 Października 2017r. - WYNIKI OCENY FORMALNEJ -  

Zarząd Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że w procesie rekrutacji Grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego (nabór nr 4/2017) do Biura Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” wpłynęły 4 Formularze Rekrutacyjne.

Pozytywną ocenę formalną uzyskały :

  • Spółdzielnia Socjalna De Palma
  • Spółdzielnia Socjalna "Bon Appetit"
  • ALLE AKADEMIA CENTRUM SZKOLENIOWE Spółdzielnia Socjalna
  • Spółdzielnia Socjalna WSPÓLNOTA

Formularze poprawne pod względem formalnym zostaną skierowane do oceny merytorycznej.

Informacja o wynikach oceny została przesłana do każdego Wnioskodawcy, którego Formularz podlegał ocenie.

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl