UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
20 Października 2017r. - WYNIKI OCENY FORMALNEJ -  

Zarząd Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że w procesie rekrutacji Grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego (nabór nr 4/2017) do Biura Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” wpłynęły 4 Formularze Rekrutacyjne.

Pozytywną ocenę formalną uzyskały :

  • Spółdzielnia Socjalna De Palma
  • Spółdzielnia Socjalna "Bon Appetit"
  • ALLE AKADEMIA CENTRUM SZKOLENIOWE Spółdzielnia Socjalna
  • Spółdzielnia Socjalna WSPÓLNOTA

Formularze poprawne pod względem formalnym zostaną skierowane do oceny merytorycznej.

Informacja o wynikach oceny została przesłana do każdego Wnioskodawcy, którego Formularz podlegał ocenie.

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl