AKTUALNOŚCI:
12 Października 2017r. - SZKOLENIE - "Założenie i prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej"

W dniu 6 października 2017 r. w Gozdowie odbyło się szkolenie pt. „Założenie i prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej” prowadzone przez Beatę Pudę - eksperta i praktyka w obszarze ekonomii społecznej.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele JST.

Celem szkolenia było rozpowszechnienie i podniesienie wiedzy na temat ekonomii społecznej, jej cech i funkcji. Ponadto przedstawione zostało zagadnienie spółdzielni socjalnej (osób fizycznych i osób prawnych) jako jednej z form przedsiębiorstwa społecznego oraz możliwość utworzenia i wsparcia takiego podmiotu w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego.

  • Gozdowo10102017
  • Gozdowo10102017
  • Gozdowo10102017

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl