UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
6 Listopad 2017r. -ZAPROSZENIE-

I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej już 15 i 16 listopada ( środa i czwartek ) na terenie Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie ul. Dobra 56/66

Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej organizowane w ramach Ekonomia Społeczna i Solidarna Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowane jest do:

 • przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorców społecznych;
 • przedstawicieli struktur wspierających sektor ekonomii społecznej i solidarnej;
 • przedstawicieli administracji rządowej, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych;
 • badaczy, ekspertów, analityków;
 • innych osób zainteresowanych problematyką ekonomii społecznej i solidarnej.

Przewidywana liczba uczestników – 300.

Współorganizatorami Forum są również: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Uniwersytet Warszawski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Małopolski ROPS.

Forum towarzyszyć będą:

15 listopada – TARGI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ

16 listopada – PUNKTY DORADCZE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ

Punkty doradcze udzielać będą informacji w zakresie:

 • prawnym [OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego],
 • finansowym [ TISE - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego],
 • przedsiębiorczości wiejskiej [Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg"],
 • marketingu [ Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej],
 • zamówień publicznych [ Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych + Urząd Zamówień Publicznych],
 • oferty w zakresie sieciowania i szkoleń dla kadry Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej [ Fundacja Fundusz Współpracy + Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" OIC Poland Lublin ].

I dzień – 15 listopada
================

Otwarcie i wystąpienie wprowadzające
Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dr hab. prof UW Wojciech Pawlik, Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Ekonomia społeczna się opłaca!:

 1. Głos przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej Bialskie Cuda Spółdzielnia Socjalna Progres – Olęcka Joanna Arte Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna – Jarosław Pilecki Spółdzielnia Socjalna BLUES Hostel – Kasia Wagner
 2. Potencjał rozwojowy sektora ekonomii społecznej i solidarnej – panel prowadzenie - dr hab. Bohdan Skrzypczak
 • z doświadczenia samorządu, który współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej - Marcin Pluta, burmistrz Miasto Brzeziny
 • z perspektywy instytucji wsparcia – Przemysław Piechocki, Wielkopolski OWES
 • z perspektywy przedstawiciela biznesu, współpracującego z podmiotami ekonomii społecznej – przedstawiciel/przedstawicielka firmy SAINT-GOBAIN w Kole,
 • z perspektywy naukowej, o kosztach zaniechania, społecznej wartości dodanej - dr Izabela Grabowska, dr hab. Ryszard Szarfenberg

Blok III
Strategiczno-prawny kontekst funkcjonowania ekonomii społecznej i solidarnej - Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zastępca Przewodniczącej Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Równoległe debaty i konsultacje problemowe:

 1. Idea ekonomii społecznej i solidarnej, włączenie społeczne i reintegracja;
 2. Kształt systemu wsparcia dla sektora ekonomii społecznej i solidarnej – wyzwania na przyszłość;
 3. Rola partnerstwa publiczno-społecznego w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej. Rozwój lokalny. Wspólnota lokalna;
 4. Sieciowanie – przepis na sukces. Warsztat dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społeznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Komitetów Rozowoju Ekonomii Spolecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej. Organizatorem warsztatu będzie Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych oraz Regionalny Osrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Prowadzone przez zespół moderatorów w formule konsultacji angażujących wszystkich uczestników.

Akcja społeczna (performance angażujący i integrujący uczestników hasło „partycypacja”, wspólne zdjęcie)

II dzień – 16 listopada
=================

Blok I

Wnioski z konsultacji przeprowadzonych pierwszego dnia – rekomendacje uczestników Forum przedstawione przez moderatorów poszczególnych debat Podsumowanie wniosków przedstawionych przez moderatorów - Przemysław Piechocki, Zastępca Przewodniczącego Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Blok II

Przyszłość przedsiębiorczości społecznej – wykład inspirujący – dr hab. Ryszard Praszkier

Blok III

 1. Rola przedsiębiorstw społecznych w programach rewitalizacji – dr hab. Mariusz Kwiatkowski, Uniwersytet Zielonogórski
 2. Społecznie odpowiedziane rolnictwo - rolnictwo wspierane przez społeczność, nowa spółdzielczość rolnicza, gospodarstwo opiekuńcze – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 3. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – Przemysław Piechocki, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
 4. Co wynika ze zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych – Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Podsumowanie Forum - Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zastępca Przewodniczącej Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl