UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
27 Czerwiec 2018r. - WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Zarząd Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że zakończono ocenę formalną złożonych Wniosków w zakresie tworzenie miejsc pracy w istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstwach społecznych w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” .

Pozytywną ocenę formalną uzyskały :

  • DOBRA SZAMKA.PL Spółdzielnia Socjalna
  • Spółdzielnia Socjalna FUN PARK
  • Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"
  • "SENSOWNI" Spółdzielnia Socjalna

Biznesplany poprawne pod względem formalnym zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Informacja o wynikach oceny została przesłana do każdego Wnioskodawcy, którego Biznesplan podlegał ocenie.

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl