AKTUALNOŚCI:
30 Czerwca 2018r. - INFORMACJA O WYNIKACH OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO"

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego przedstawia wyniki oceny merytorycznej Biznesplanów na działalność w formie przedsiębiorstwa społecznego, złożonych w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego".

 

LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW

Lp. Nr Biznesplanu Nazwa grupy inicjatywnej Rekomendacja do dofinansowania Średnia uzyskanych podczas oceny punktów
1 2/ WD/2018 Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „CUŚ” POZYTYWNA 107
2 1/ WD/2018 DOBRA SZAMKA PL Spółdzielnia Socjalna  POZYTYWNA  81
3 4/ WD/2018 Spółdzielnia Socjalna FUN PARK POZYTYWNA 78
4 3/WD/2018 Spółdzielnia Socjalna SENSOWNI POZYTYWNA 77,83

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl