UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
17 styczeń 2020r. – FUNDUSZE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – SPOTKANIE W STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE

W dniu 16 stycznia 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie z inicjatywy Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych działających w powiecie gostynińskim. W spotkaniu uczestniczyli liderzy reprezentujący Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Kluby Sportowe. Prelegentami spotkania byli Karol Krajewski z Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Agnieszka Żukowska z Lokalnej Grupy Działania „Aktywni Razem”, Piotr Lejznerowicz z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Joanna Cecelak z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego. Na spotkaniu prelegenci przedstawili i szeroko omówili programy skierowane do organizacji pozarządowych oraz wskazali terminy w jakich zostaną ogłoszone nabory wniosków.

http://www.dialog.mazovia.pl/

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl