UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
23 marca 2020r. – OWES Mazowsza Płockiego uprzejmie informuje o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym wywołanym COVID-19 -

Obecnie trwają prace nad rządowym pakietem antykryzysowym przeznaczonym dla przedsiębiorców i pracowników o wartości ok. 212 mld zł. Pakiet rozwiązań będzie także dostępny dla takich podmiotów ekonomii społecznej jak: przedsiębiorstwa społeczne czy spółdzielnie socjalne.
Przedstawiamy Państwu wstępną informację dotyczącą instrumentów w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego pakietu antykryzysowego, które obejmują:

 • Wsparcie w wypłacie wynagrodzeń dla pracowników w firmach z problemami notującymi spadek obrotu (pokrycie połowy wynagrodzenia pracownika, z limitem dopłaty do max. 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.).
 • Odroczenie płatności składek na ZUS o 3 miesiące (późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty, a odroczenie i rozłożenie na raty składek ZUS będzie bez opłat).
 • Wypłata z ZUS jednorazowego świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 tys. zł brutto (dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne oraz dla osób samozatrudnionych).
 • Mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł.
 • Rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.).
 • Pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w wysokości ok. 600 mln zł.
 • Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw.
 • Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
 • Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
 • Możliwość rozliczenia całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 • Przesunięcie płatności za media.
 • Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia.
 • Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek, a także odroczenie płatności o rat kredytowych.

W związku z tym OWES Mazowsza Płockiego oferuje kompleksowe wsparcie w ubieganiu się o dostępne instrumenty w ramach pakietu poprzez informowanie, doradzanie, a także pomoc w ubieganiu się o powyższe instrumenty.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rozwoj.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, niemniej jednak ze względu na wprowadzenie stanu epidemii nasi doradcy i eksperci wykonują pracę zdalnie. Zachęcamy do kontaktowania się telefonicznie lub mailowo.

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl