UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
31 sierpień 2020 r. – SZKOLENIE „PRZYGOTOWANIE OFERTY ZADANIA PUBLICZNEGO” W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO PN. CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ „SPUTNIK” GRUPA II

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku przeprowadziło w dniach 29-30 sierpień 2020 r. w Hotelu Dębowa Góra w Nowych Rumunkach drugie szkolenie pn. “Przygotowanie oferty zadania publicznego” zrealizowane w ramach środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Na szkoleniu omówiono następujące zagadnienia związane z realizacją zadania publicznego:

 1. Etapy planowania zadania publicznego,
 2. Warunki wstępne realizacji zadania publicznego,
 3. Omówienie celu głównego i szczegółowych, działań, produktów oraz rezultatów,
 4. Wskaźniki osiągnięcia celów – definiowanie, narzędzia, pomiar,
 5. Źródła weryfikacji wskaźników,
 6. Czynniki zewnętrzne, założenia realizacyjne i zagrożenia,
 7. Planowanie zasobów ludzkich i materialnych,
 8. Harmonogram wdrażania zadania publicznego jako narzędzie zarządzania,
 9. Budżet zadania publicznego,
 10. Koszty kwalifikujące się – definicja, rodzaje, zasady kwalifikowalności.
 11. Źródła finansowania, harmonogram wydatków

Uczestnikami szkolenia byli członkowie i wolontariusze organizacji pozarządowych działających na terenie Płocka i powiatu płockiego.

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl