W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzona jest rekrutacja na udział w następujących szkoleniach:

1. Szkolenie pn. Biznes plan przedsiębiorstwa społecznego – 2 szkolenia x 32 godz.,

  • termin rekrutacji na szkolenia: IV kwartał 2019 r., termin szkoleń: IV kwartał 2019 r.

2. Szkolenie pn. Założenie i prowadzenie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego – 4 szkolenia x 8 godz.,

  • termin rekrutacji na szkolenia: IV kwartał 2019 r., termin szkoleń: IV kwartał 2019 r.

3. Dwudniowe szkolenia ogólne zgodne z aktualnymi potrzebami przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych/ podmiotów ekonomii społecznej/ JST – 6 szkoleń x 2 edycje x 16 godz.,

  • I edycja - termin rekrutacji na szkolenia: III-IV kwartał 2020 r., termin szkoleń: IV kwartał 2020 r.;
  • II edycja - termin rekrutacji na szkolenia: III kwartał 2021 r., termin szkoleń: II-III kwartał 2021 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania się do udziału w szkoleniach.

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl