Regulamin rekrutacji do projektu OWES - 2019

Załącznik 1 - Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych

Załącznik 2 - Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych

Załącznik 3 - Formularz rekrutacyjny dla osób delegowanych przez osobę prawną

Załącznik 4 - Opis działalności planowanej w ramach przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik 4 - Opis działalności planowanej w ramach przedsiębiorstwa społecznego - wersja edytowalna

Załącznik 5 - Oświadczenie uczestnika 

 

Regulamin udzielania dotacji i wsparcia pomostowego przez OWES

Załącznik 1 - Biznesplan dla nowopowstałych przedsiębiorstw społecznych

Załącznik 2 - Biznesplan dla istniejących przedsiębiorstw społecznych

Załącznik 3 - Karta oceny formalnej biznesplanu

Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Załącznik 5 - Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik 6 - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 7 - Karta oceny wniosku o przyznanie dotacji

Załącznik 8 - Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 9 - Oświadczenie dla komisji oceniającej

 

Regulamin przyznania statusu przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik 1 - Wniosek o nadanie statusu PS

Załącznik 2 - Wzór informacji o pozytywnej weryfikacji cech PS

Załącznik 3 - Wzór informacji o negatywnej weryfikacji cech PS

Załącznik 4 - Karta oceny wniosku o nadanie statusu PS

 

SCHEMAT INDYWIDUALNEGO WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH ZAKŁADANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE

SCHEMAT INDYWIDUALNEGO WSPARCIA DLA ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH ORAZ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEKSZTAŁCAJĄCYCH SIĘ W PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE

 

 

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl