Multimedia

OWES - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego

Relacja video z Jarmarku Świątecznego -15 Grudzień 2013r

Film promocyjny - Wioska Indiańska Spółdzielnia Socjalna Sielska Kraina

Film promujący inicjatywę lokalną realizowaną przez Płockie Partnerstwo na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej promującą adopcję zwierząt z Płockiego Schroniska.

Film promocyjny - Spółdzielnia Socjalna  "SZANSA"

Film promocyjny - Spółdzielnia Socjalna Centrum Usług Środowiskowych "CUS"

Film promocyjny - Spółdzielnia Socjalna  "EMETUS"

 

Film promocyjny - Spółdzielnia Socjalna  Sielska Kraina

Film promocyjny - Spółdzielnia Socjalna  FunPark

 

Film promocyjny - Zakład Aktywizacji Zawodowej w Stanisławowie

Film promocyjny - Fundacja A-DAM siebie

 

Teledysk promocyjny - Spółdzielnia Socjalna  Szansa

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl