Ważne strony

https://www.ngo.pl/  - Portal Organizacji Pozarządowych

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu  - Krajowy Rejestr Sądowy

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ - Portal Ekonomii Społecznej

http://isap.sejm.gov.pl/ - Internetowy System Aktów Prawnych – baza obowiązujących aktów prawnych

Instytucje:

http://www.ms.gov.pl/ - Ministerstwo Sprawiedliwości -baza adresowa sądów, formularze KRS, prawo europejskie

http://www.mpips.gov.pl/ - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.pozytek.gov.pl/ - Departament Pożytku Publicznego – dokumenty programowe, strategie, programy operacyjne, informacje dla organizacji pozarządowych, otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

https://www.gov.pl/web/rozwoj - Ministerstwo Rozwoju - dokumenty programowe na lata 2014-2020 oraz strategie i programy operacyjne

Instytucje samorządowe:

http://www.mazovia.pl/ - Samorząd Województwa Mazowieckiego -regionalne dokumenty programowe, strategie, konkursy ofert na realizację zadań publicznych

http://mazowia.eu/ - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych -instytucja zajmująca się wdrazaniem regionalnych Programów Operacyjnych

http://www.plock.eu/pl/ - Urząd Miasta Płock – strategie lokalne, program rewitalizacji, konkursy ofert na realizację zadań publicznych

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/ - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

http://plock.praca.gov.pl/ - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

https://mupplock.praca.gov.pl - Miejski Urząd Pracy w Płocku

http://sierpc.praca.gov.pl/ Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

https://gostynin.praca.gov.pl - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie

http://www.mcps.com.pl/ - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Inne:

http://stat.gov.pl/ Główny Urząd Statystyczny - klasyfikacja PKD, PKWiU, formularze, dane statystyczne, baza adresowa urzędów statystycznych

http://www.zus.pl/ - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - informacje dla płatników składek oraz ubezpieczonych, formularze, poradniki, informatory, wskaźniki, składki

http://www.parp.gov.pl/ - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - dotacje dla NGO i MŚP, europejskie akty prawne dla MŚP

Ekonomia społeczna i spółdzielczość:

http://www.krs.org.pl/ - Krajowa Rada Spółdzielcza

http://www.zlsp.org.pl/pl/ - Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy - baza spółdzielni zrzeszonych w podziale na branże i województwa

http://www.fise.org.pl/ - Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

http://www.spoldzielniesocjalne.org/ - Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych

http://www.ffm.pl/ - Fundacja Fuga Mundi

http://barka.org.pl/ - Funda Pomocy Wzajemnej Barka

http://mces.notes.pl/ - Mazowieckie Centrum Ekonomii Społecznej

http://new.ekonomia.boris.org.pl/ - Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu

Strony zagraniczne:

Organizacje i instytucje wspierające rozwój ekonomii społecznej:

http://www.cedag.eu/ - European Council for Non Profit Organizations

http://www.socialeconomy.eu.org/ - Social Economy Europe - organizacja promująca ekonomię społeczną w UE

http://ica.coop/ - International Co-operativa Alliance - platforma zrzeszająca organizacje spółdzielców z całego świata, zawiera bazę zrzeszonych organizacji

http://www.revesnetwork.eu/ - European Network of Cities & Regions for the Social Economy -strona zawierająca przykłady partnerstw pomiędzy podmiotami ES a władzami lokalnymi

Uczelnie i ośrodki badawcze:

http://www.ucc.ie - The Centre for Co-operative Studies, University College Cork w Irlandii - strona oferująca dużą bazę linków ośrodków badawczych, zrzeszeń i podmiotów ES w UE, USA i Kanadzie

http://www.diesis.coop/ - European Research and Development Service for the Social Economy, UE

http://www.istr.org/ - International Society for Third-Sector Research, USA

http://socialenterpriselive.com/ - Social Enterprise, portal poświęcony przedsiębiorczości społecznej

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl