Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego jest organizacją pozarządową z siedzibą w Płocku, działającą od 2004 roku. Celem CISI jest integracja środowisk lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych oraz rozwój współpracy międzysektorowej na Mazowszu Płockim.
Organizacja posiada bogate doświadczenie w inicjowaniu i realizacji wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Główne działania podejmowane przez CISI koncentrują się na:

pomocy w tworzeniu i zarządzaniu NGO poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie aspektów finansowo-księgowych, marketingowych oraz prawnych,

odpowiadaniu na problemy w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi, w tym wspierania organizacji pozarządowych w ubieganiu się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego,

wsparciu rozwoju partnerstw lokalnych poprzez udział w różnego rodzaju "wspólnych" inicjatywach lokalnych,

Swoją misję wspierania organizacji pozarządowych i rozwoju środowiska lokalnego Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego traktuje szeroko i kompleksowo, dlatego też inicjuje projekty zarówno wśród organizacji pozarządowych, jak i jednostek samorządu terytorialnego, a także wśród przedsiębiorców.
CISI pomaga liderom rozwijać swoje organizacje, tworzyć programy współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, integrować trzeci sektor.

www.cisi.com.pl

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl