Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, założona w 1993 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 1993 r., to jedna z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni humanistycznych w Polsce. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w sześciu miastach Polski: Warszawie, Katowicach, Lublinie, Olsztynie, na Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie, Szczecinie.

www.wspkorczak.eu/

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – stowarzyszenie założone w 2000 roku w Warszawie. Jego misją jest odkrywanie i wspieranie potencjału społeczności lokalnej w celu rozwijania idei zrównoważonego rozwoju lokalnego, którego efektem jest lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju dla każdego obywatela.

www.cal.org.pl/

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl