Umowa Ponadnarodowa

Umowa PonadnarodowaW listopadzie 2013 podpisana została Umowa o Współpracy Międzynarodowej, rozszerzająca Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” o komponent ponadnarodowy. Liderem Partnerstwa jest polski projektodawca – Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Płocku, a zagraniczni  Partnerzy to: Lwowska Rada Obwodowa z Ukrainy, słowacki samorząd z miasta Zlate Moravce i Gente di Mare – spółdzielnia socjalna z Genui (Włochy).

W ramach współpracy ponadnarodowej zorganizowane zostaną 2 konferencje międzynarodowe i przeprowadzone 3 zagraniczne wizyty studyjne, pozwalające na zapoznanie się ze specyfiką polityki socjalnej w danym kraju, zwiedzenie instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się ekonomią społeczną.

Celem partnerstwa jest opracowanie modelu Spółdzielni Socjalnej wspierającej osoby zagrożone wykluczeniem na rynku pracy, z wykorzystaniem doświadczeń partnerów z innych krajów, poznaniem nowych rozwiązań organizacyjnych oraz transferem dobrych praktyk, co nie byłoby możliwe bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl