„SZANSA” Spółdzielnia Socjalna
ul. Królewiecka 12 F  09-400 Płock
tel. +48 783 881 851
www.szansa.info.pl

Podstawą naszej działalności jest prowadzenie usług szkoleniowych, koncentrujących się na profilu zawodowym uczestnika oraz stworzenie modelu pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, prowadzącego do reintegracji zawodowej i stworzenia nowych miejsc pracy. Głównym celem Spółdzielni Socjalnej „SZANSA” w jest wypracowanie korzystnej i innowacyjnej oferty usługowej dla mieszkańców Płocka i całego regionu.


Nasza działalność opiera się na świadczeniu następujących usług:
 • Organizowanie kursów i szkoleń dla potrzeb alternatywnego rynku pracy, skierowanych do absolwentów szkół, uczelni oraz osób zagrożonych bezrobociem.
 • Organizowanie turnusów i warsztatów dla zainteresowanych poprawą zdrowia (nadwaga, uzależnienie od alkoholu).
 • Organizowanie warsztatów rozwoju osobistego.
 • Prowadzenie porad indywidualnych i zajęć grupowych w zakresie uzależnień od alkoholu i promocji zdrowia.
 • Organizowanie i obsługa imprez artystyczno – muzycznych poprzez wynajem sprzętu nagłaśniającego ze sceną.
 • Organizowanie „Dancingów 35+” i innych imprez okolicznościowych z muzyką na żywo - skierowanych do osób w średnim wieku.
Główne produkty
 1. Dwudniowe szkolenie podstawowe „Przedsiębiorca marketingu sieciowego” w ośrodku szkoleniowym w okolicach Płocka. Prowadzone przez menadżera ds. marketingu w oparciu o program i wiedzę pochodzącą z profesjonalnych wydawnictw branży sprzedaży bezpośredniej i własne doświadczenia w pracy z firmami marketingowymi typu Oriflame, Vision, Herbalife itp. Szkolenie podstawowe jest jednocześnie rozpoczęciem trzydziestodniowego kursu prowadzonego w pomieszczeniach naszej Spółdzielni.
 2. Weekendowe warsztaty „Sekrety powodzenia w biznesie”- to kontynuacja szkolenia podstawowego dla kandydatów na kierowników struktury, prowadzona w oparciu o program „Szkoła liderów” autorstwa Anthonego Robbinsa.
 3. Czternastodniowe turnusy edukacyjno - zdrowotne dla osób borykających się z problemem nadwagi oraz osób pragnących zmienić swój sposób żywienia. Zapewniamy wiele atrakcji w ośrodku wczasowo - rekreacyjnym. Zajęcia prowadzone według autorskiego programu opartego na badaniach i doświadczeniach profesor Alicji Zobel z zastosowaniem suplementacji żywieniowej, pod nadzorem wykwalifikowanej kadry w dziedzinie promocji zdrowia.
 4. Tygodniowa terapia warsztatowa dla uzależnionych od alkoholu. Prowadzona według autorskiego programu H.S Bernarda – specjalisty w dziedzinie uzależnień od alkoholu oraz przemocy w rodzinie. Warsztaty obejmują kilka etapów: psychoedukacja z wykorzystaniem programu „HALT”, trening asertywnych zachowań „TAZA” wykład A. Muszyńskiej, model „after care”, orientacja „tu i teraz” Xalome.
 5. Dwudniowe warsztaty dla współuzależnionych prowadzone przez specjalistę z dziedziny uzależnień od alkoholu i przemocy w rodzinie, skierowane do osób borykających się z problemem uzależnienia, prowadzone według autorskiego programu opartego na rekomendacjach PARPA oraz najnowszych badaniach i technikach w tej dziedzinie, np. prof. J. Melibruda, Instytutu Psychologii Zdrowia , Mirosławy Kisiel.
 6. Indywidualne porady i konsultacje dla uzależnionych prowadzone przez specjalistę profilaktyka od uzależnień. Uwaga prowadzącego skoncentrowana będzie na pracy zainteresowanych nad zrozumieniem choroby, zapobieganiu uzależnieniu oparte na programie A. Muszyńskiej.
 7. Warsztaty „Akademia sukcesu” – cztery sesje po dwie godziny. Autorski program oparty na badaniach i doświadczeniach trenera sukcesu Roberta Kiyosaki z USA, wskazujący na konieczność poznania siebie, swoich potrzeb oraz zasad przedsiębiorczości.
 8. Wynajem sprzętu nagłaśniającego i obsługa imprez muzycznych. Usługa oparta na wypożyczaniu sprzętu muzycznego w pakietach dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Pakiet „Koncert Maxi” (nagłośnienie 4000 Wat, instrumenty muzyczne, mobilna scena) zapewni obsługę pikników, przeglądów, koncertów i tym podobnych imprez artystycznych.
 9. „Dancing 35+” - impreza taneczna z muzyką na żywo.

Poprzez udział osób w szkoleniach, kursach czy warsztatach chcemy ograniczyć brak świadomości czym jest indywidualna ścieżka zawodowa, jakie mamy mocne i słabe strony, jak poszukiwać pracy. Profesjonalne przygotowanie kandydatów do pracy w marketingu sieciowym to dobry sposób na pobudzenie przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy i zarabianie godziwych pieniędzy przy tak wysokim obecnie bezrobociu. Marketing sieciowy, ciągle niedoceniany w Polsce, to około 40 % udziału w sprzedaży towarów i usług w krajach zachodnich, Japonii i USA. Według biznesowego wydawnictwa FORBES w roku 2010 światowe obroty tej branży przekroczyły 900 miliardów euro, a ponad 50 procent obrotu wypłacono jako prowizje pracownikom.
Innowacyjność naszych usług dotyczących szkoleń zawodowych polega na stworzeniu odbiorcom konkretnego wsparcia prowadzącego do niezależności ekonomicznej. Według naszego rozeznania nie ma w Płocku ani w powiecie miejsca, które by stworzyło możliwość poznania siebie, analizy własnych doświadczeń, budowania wiary we własne siły i szansy na uzyskanie wsparcia w wyborach, których dokonują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Nasze usługi z zakresu promocji zdrowia są czymś nowym na rynku, wyróżni je przede wszystkim wysoka jakość, konkurencyjna cena, dopasowanie ich do potrzeb odbiorców oraz anonimowość. Zaletą działań w dziedzinie profilaktyki uzależnień będzie wykonywanie usług poza miejscem zamieszkania, co stworzy komfort ich uczestnikom (temat wstydliwy). Będą one bowiem kierowane do szczególnej grupy osób obawiających się o utratę reputacji życiowej i zawodowej.
Z kolei atutem naszej oferty na rynku artystyczno – muzycznym jest posiadanie mobilnej sceny wraz z profesjonalnym nagłośnieniem oraz innowacyjnej usługi „Dancing 35+” z muzyką taneczną dla osób w średnim wieku. Mając na uwadze potrzeby odbiorców naszych usług, jednym z celów jest stworzenie takiego modelu pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, który będzie prowadził do ich reintegracji zawodowej. Stworzenie modelu pomocy o charakterze długofalowym i skutecznym, dzięki któremu będą mogły z niego korzystać następne pokolenia.

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl