Celem działalności OWES Mazowsza Płockiego jest kompleksowe wsparcie i wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu płockiego, tj. Płocka oraz powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Ponadto priorytetem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego jest intensyfikacja współpracy międzysektorowej oraz budowanie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego obejmować będzie wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz dotacje w ramach następujących działań:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego prowadzi wsparcie szkoleniowo-doradcze i animacyjne oraz przyznaje dotacje inwestycyjne i pomostowe w ramach zadania: Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej oraz świadczenie usług wspierających rozwój Ekonomii Społecznej w następujących formach:

  • WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE I ANIMACYJNE
  • WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH/ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH 

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl