AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ to kompleksowe działanie mające na celu wzmocnienie kompetencji i umiejętności Podmiotów Ekonomii Społecznej prowadzących działalność gospodarczą, posiadających siedzibę na terenie Subregionu Mazowsza Płockiego. Efektem Zadania Akademia Ekonomii Społecznej będzie wzmocnienie potencjału PES oraz zwiększenie przychodów z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej poprzez szkolenia pozwoli Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES) na nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia i rozwoju organizacji, a także zapewni profesjonalne doradztwo prawne, finansowo-księgowe oraz marketingowe. Myśląc o długofalowym rozwoju organizacji z Mazowsza Płockiego, będzie je wspierał w procesie komunikacji z potencjalnymi klientami poprzez doradztwo w tworzeniu i prowadzeniu stron www.

Usługi doradcze

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu zapewni także Podmiotom Ekonomii Społecznej profesjonalne doradztwo prawne, finansowo-księgowe oraz marketingowe. 

Liczba spotkań, forma oraz zakres współpracy zależy od potrzeb organizacji i celu, jaki chce osiągnąć. Z doświadczenia wiemy, że Podmioty Ekonomii Społecznej potrzebują różnego rodzaju wsparcia, dlatego też postaramy się dostosować nasze działania do ich indywidualnych potrzeb.

Doradztwo prawne

W ramach doradztwa prawnego oferujemy:

  • pomoc w przygotowaniu dokumentów do KRS,
  • pomoc w bieżących sprawach organizacji,
  • zmiany Statutu,
  • inne zagadnienia organizacyjno-prawne.
Doradztwo finansowo-księgowe

Jesteśmy w stanie wspomóc procesy organizacji w następujących obszarach: 

  • doradztwo w zakresie sprawozdawczości i raportowania finansowego,
  • doradztwo podatkowe,
  • doradztwo w zakresie kontroli wewnętrznej.
Doradztwo marketingowe 

Podczas doradztwa marketingowego pomagamy organizacjom lepiej wykorzystywać potencjał produktów oraz usług w celu zwiększania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Nasi doradcy współpracują w zakresie:

  • diagnozy bieżącej sytuacji organizacji (produkty i usługi),
  • poszukiwania nowych rozwiązań marketingowych,
  • planowania oraz wdrożenia działań marketingowych.

Proponujemy wykorzystanie narzędzi z zakresu marketingu internetowego, marketingu tradycyjnego, psychologii reklamy oraz psychologii zachowań konsumenckich. W ramach doradztwa marketingowego pomagamy organizacjom w zaplanowaniu działań marketingowych, co pozwoli im skuteczniej konkurować na rynku.

Tworzenie i pomoc w prowadzeniu stron internetowych 

Jeżeli Wasza organizacja ma problem z uruchomieniem i prowadzeniem strony www, możemy Wam pomóc. W ramach projektu oferujemy przygotowanie i wdrożenie specjalistycznego doradztwa w tym zakresie. Razem z Wami przygotujemy i uruchomimy stronę www dostosowaną do Waszych potrzeb i oczekiwań, a także będziemy Was wspierać technicznie i merytorycznie przez okres trwania projektu.   

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl