WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE I ANIMACYJNE:

  1. Celem działania jest wsparcie szkoleniowo-doradcze i animacyjne dla PES nie prowadzących działalności gospodarczej, środowisk lokalnych, grup inicjatywnych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej i tworzenia PES, budowanie współpracy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej, zaangażowanie społeczności lokalnych w inicjatywy na rzecz Ekonomii Społecznej, a także promocja Ekonomii Społecznej. Przewidywane terminy realizacji: szkolenia - IV kwartał 2019 r., doradztwo - III kwartał 2019 do IV kwartał 2021 r.
  2. Celem działania jest wzmocnienie potencjału organizacji prowadzących działalność gospodarczą poprzez szkolenia i specjalistyczne doradztwo/coaching umożliwiające ich rozwój. Zaplanowane usługi wsparcia posłużą profesjonalizacji PES oraz zwiększą ich konkurencyjność na rynku lokalnym. Ponadto przewidziano wsparcie doradztwa kluczowego/ogólnego oraz doradztwo specjalistyczne: prawne, księgowo-podatkowe, biznesowe oraz mentoring biznesowy. Przewidywane terminy realizacji: szkolenia – II kwartał 2020 do IV kwartał 2021 r., doradztwo - I kwartał 2020 do IV kwartał 2021 r.

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl