AKTUALNOŚCI:
23 maja 2018 r.- PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI W RAMACH PROJEKTU „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”

Zarząd Stowarzyszenia CISI informuje, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" zostaje przedłużony do dnia 27 czerwca 2018 r. Wnioski mogą składać grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego lub istniejące przedsiębiorstwa społeczne.  

16 maja 2018 r.- PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI W RAMACH PROJEKTU „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”

Zarząd Stowarzyszenia CISI informuje, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" zostaje przedłużony do dnia 23 maja 2018 r.

W ramach naboru Wnioski mogą składać wyłącznie osoby prawne zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego.

26 kwietnia 2018r.- OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI W RAMACH PROJEKTU „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”

Nabór Wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" dotyczy wsparcia - tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych. Do naboru Wniosków, zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania dotacji i wsparcia pomostowego.

więcej...

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl