AKTUALNOŚCI:
16 maja 2018 r.- PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI W RAMACH PROJEKTU „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”

Zarząd Stowarzyszenia CISI informuje, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" zostaje przedłużony do dnia 23 maja 2018 r.

W ramach naboru Wnioski mogą składać wyłącznie osoby prawne zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego.

26 kwietnia 2018r.- OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI W RAMACH PROJEKTU „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”

Nabór Wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" dotyczy wsparcia - tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych. Do naboru Wniosków, zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania dotacji i wsparcia pomostowego.

więcej...

13 luty 2018r. - INFORMACJA O WYNIKACH OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO"

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego przedstawia wyniki oceny merytorycznej Biznesplanów na działalność w formie przedsiębiorstwa społecznego, złożonych w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" - ŚCIEŻKA I – TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH.

więcej...

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl