AKTUALNOŚCI:
7 luty 2018r. - INFORMACJA O WYNIKACH OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO"

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego przedstawia wyniki oceny merytorycznej Biznesplanów na działalność w formie przedsiębiorstwa społecznego, złożonych w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" - ŚCIEŻKA I – TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH.

więcej...

2 luty 2018r. - przedłużenie oceny merytorycznej

Zarząd Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego informuje, iż w związku z dużą ilością złożonych  Biznesplanów termin oceny merytorycznej zostaje przedłużony do dnia 7 lutego 2018 r.

20 grudnia 2017r.- OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW - w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”

Nabór Biznesplanów dotyczy Ścieżki I wsparcia - tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych.

Do naboru Biznesplanów, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”. Do prowadzonego naboru, nie mają zastosowania zapisy Rozdziału 4 Regulaminu.

więcej...

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl