AKTUALNOŚCI:
2 luty 2018r. - przedłużenie oceny merytorycznej

Zarząd Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego informuje, iż w związku z dużą ilością złożonych  Biznesplanów termin oceny merytorycznej zostaje przedłużony do dnia 7 lutego 2018 r.

20 grudnia 2017r.- OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW - w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”

Nabór Biznesplanów dotyczy Ścieżki I wsparcia - tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych.

Do naboru Biznesplanów, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”. Do prowadzonego naboru, nie mają zastosowania zapisy Rozdziału 4 Regulaminu.

więcej...

11 Grudzień 2017r. - SZKOLENIE -"Przygotowanie biznesplanu spółdzielni socjalnej"

W dniach 1-4 grudnia 2017 r. w Cierszewie k/Płocka odbyło się szkolenie dla uczestników projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”, zamierzających uruchomić nowe przedsiębiorstwa społeczne w podregionie płockim.

więcej...

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl