UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
23 Wrzesień 2013r. - ZAPROSZENIE - Studium Budowania Partnerstw Lokalnych

Organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2. w dniach 26-27 września 2013 r. III sesja w 2013 r. (m. Płock)

więcej...

18 Wrzesień 2013r. - ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie doradztwa finansowo-księgowego

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pobierz zapytanie w     

05 Wrzesień 2013r. - ZAPYTANIE OFERTOWE - Organizacja szkoleń

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na organizację szkoleń dla uczestników projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" w ramach zadania "AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ"

pobierz zapytanie w    

 

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl