UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
14 kwietnia 2020 r. Środki „na życie” dla podmiotów ekonomii społecznej

Nawet 20 mln zł na pomoc w utrzymaniu bieżącej działalności podmiotów ekonomii społecznej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, dzięki której wkrótce organizacje prowadzące działalność gospodarczą nie nastawioną na zysk będą mogły otrzymać wsparcie płynnościowe, czyli na przykład na wynagrodzenia, opłacenie faktur za dostawy, podtrzymanie produkcji czy inne koszty działalności.

więcej...

9 kwietnia 2020 r. Tarcza antykryzysowa i przedsiębiorcy społeczni

Tarcza antykryzysowa kilka dni temu weszła w życie. Sprawdziliśmy, jak przyjęte w niej rozwiązania oceniają adresaci pomocy, czyli między innymi przedsiębiorcy społeczni. To oni łączą biznes z misją społeczną i dają miejsca pracy tym, których życie doświadczyło bardziej niż innych. Czy w związku z tym w tarczy znalazły się dla nich jakieś specjalne rozwiązania?

więcej...

7 kwietnia 2020r. - Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego -

Zgodnie z art. 15 z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 Poz. 568), starostowie będą mogli dofinansowywać organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, część kosztów wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, w przypadku spadku przychodów z ich działalności statutowej względem roku 2019 w następstwie wystąpienia COVID-19.

więcej...

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl