AKTUALNOŚCI:
11 Grudzień 2017r. - SZKOLENIE -"Przygotowanie biznesplanu spółdzielni socjalnej"

W dniach 1-4 grudnia 2017 r. w Cierszewie k/Płocka odbyło się szkolenie dla uczestników projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”, zamierzających uruchomić nowe przedsiębiorstwa społeczne w podregionie płockim.

więcej...

11 Grudzień 2017r. - SZKOLENIE -"Klauzule społeczne oraz zlecanie zadań przez JST dla PES"

W dniu 15 listopada 2017 r. w Płocku przy ul. Misjonarskiej 22 odbyło się szkolenie pn. „Klauzule społeczne oraz zlecanie zadań przez JST dla PES” prowadzone przez Zbigniewa Wajcmana, w którym wzięło udział 24 przedstawicieli JST.

więcej...

20 Listopad 2017r. - I OGÓLNOPOLSKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ -

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (CISI) w dniach od 15-16 listopada 2017 roku uczestniczyło w I Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

więcej...

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl