UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
7 kwietnia 2020r. -Przydatne przepisy prawa dla podmiotów zatrudniających do 9 osób-

Rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

więcej...

24 marca 2020r. – Przedstawiamy „Uprawnienia pracodawcy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” - opracowane przez doradcę prawnego OWES – Michała Rozkosza-

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej – „ustawa”) w art. 1 reguluje:

więcej...

23 marca 2020r. – OWES Mazowsza Płockiego uprzejmie informuje o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym wywołanym COVID-19 -

Obecnie trwają prace nad rządowym pakietem antykryzysowym przeznaczonym dla przedsiębiorców i pracowników o wartości ok. 212 mld zł. Pakiet rozwiązań będzie także dostępny dla takich podmiotów ekonomii społecznej jak: przedsiębiorstwa społeczne czy spółdzielnie socjalne.
Przedstawiamy Państwu wstępną informację dotyczącą instrumentów w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego pakietu antykryzysowego, które obejmują:

więcej...

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl