AKTUALNOŚCI:
3 Listopad 2017r. -Przedłużenie terminu oceny merytorycznej-

Zarząd Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego informuje, iż w związku z dużą ilością złożonych Formularzy Rekrutacyjnych termin oceny merytorycznej zostaje przedłużony do dnia 10 listopada 2017 r.

27 Października 2017r.  - INFORMACJA O OCENIE BIZNESPLANÓW -

Informujemy, iż w ramach naboru: 5/2017 (dotyczy Ścieżki II wsparcia - tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, które w trakcie realizacji projektu uzyskają status przedsiębiorstwa społecznego) przyznano środki finansowe na utworzenie 11 nowych miejsc pracy.

więcej...

20 Października 2017r. - WYNIKI OCENY FORMALNEJ - 

Zarząd Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że w procesie rekrutacji Grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego (nabór nr 4/2017) do Biura Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” wpłynęły 4 Formularze Rekrutacyjne.

więcej...

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl