AKTUALNOŚCI:
14 Października 2017r. - SZKOLENIE - "Założenie i prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej"

W dniu 12 października 2017 r. w Starych Święcicach odbyło się szkolenie pt. „Założenie i prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej” prowadzone przez Beatę Pudę - eksperta i praktyka w obszarze ekonomii społecznej. 

więcej...

12 Października 2017r. - SZKOLENIE - "Założenie i prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej"

W dniu 6 października 2017 r. w Gozdowie odbyło się szkolenie pt. „Założenie i prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej” prowadzone przez Beatę Pudę - eksperta i praktyka w obszarze ekonomii społecznej.

więcej...

28 Sierpnia 2017r. - OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW - Dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych/podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” - Nr naboru: 5/2017"

Nabór Biznesplanów dotyczy Ścieżki II wsparcia zakładającej tworzenie nowych miejsc pracy w:

  1. istniejących przedsiębiorstwach społecznych, oraz
  2. istniejących podmiotach ekonomii społecznej, które w trakcie realizacji projektu uzyskają status przedsiębiorstwa społecznego.

więcej...

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl