UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
13 grudnia 2019 r. – SZKOLENIE “ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W FORMIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO” W RAMACH PROJEKTU "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO"

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku przeprowadziło w dniu 13 grudnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie szkolenie pn. “Założenie i prowadzenie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego” zrealizowanego w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego".

więcej...

9 Grudzień 2019 r. - WIZYTA STUDYJNA - Radom

W dniach 6-8 grudnia 2019 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna w Radomiu organizowana w ramach zadania publicznego Centrum Ekonomii Społecznej SPUTNIK. W wizycie udział wzięły przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu płockiego i Płocka

więcej...

4 grudnia 2019 r. - WYNIKI OCENY OPISÓW DZIAŁALNOŚCI W FORMIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że zakończono ocenę opisów działalności planowanych w formie przedsiębiorstw społecznych w ramach II etapu rekrutacji w zakresie tworzenie miejsc pracy w istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” .

więcej...

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl