AKTUALNOŚCI:
20 Października 2017r. - WYNIKI OCENY FORMALNEJ - 

Zarząd Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że w procesie rekrutacji Grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego (nabór nr 4/2017) do Biura Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” wpłynęły 4 Formularze Rekrutacyjne.

więcej...

14 Października 2017r. - SZKOLENIE - "Założenie i prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej"

W dniu 12 października 2017 r. w Starych Święcicach odbyło się szkolenie pt. „Założenie i prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej” prowadzone przez Beatę Pudę - eksperta i praktyka w obszarze ekonomii społecznej. 

więcej...

12 Października 2017r. - SZKOLENIE - "Założenie i prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej"

W dniu 6 października 2017 r. w Gozdowie odbyło się szkolenie pt. „Założenie i prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej” prowadzone przez Beatę Pudę - eksperta i praktyka w obszarze ekonomii społecznej.

więcej...

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl