AKTUALNOŚCI:
14 Lipec 2017r. -Aktualizacja Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy-

Uwaga, informujemy, iż w Regulaminie przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego", Podrozdział 3.6.1 Wydatki kwalifikowane w ramach wsparcia pomostowego wprowadzono zmiany. Usunięto ust. 2 pkt d). Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

28 Czerwca 2017r. - Przedłużenie Naboru Formularzy Rekrutacyjnych w ramach naboru nr 3/2017-

Zarząd Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego informuje, iż przedłuża nabór wniosków w ramach Ścieżki I - tworzenie miejsc pracy w nowo powstałych przedsiębiorstwach społecznych do dnia 17.07.2017r. do godz. 15.00.

14 Czerwca 2017r. - OGŁOSZENIE O NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” - Numer naboru: 3/2017

Nabór Formularzy rekrutacyjnych dotyczy Ścieżki I - tworzenie miejsc pracy w nowo powstałych przedsiębiorstwach społecznych. Do naboru Formularzy rekrutacyjnych, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”. 

więcej...

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl