AKTUALNOŚCI:
30 Czerwca 2018r. - INFORMACJA O WYNIKACH OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO"

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego przedstawia wyniki oceny merytorycznej Biznesplanów na działalność w formie przedsiębiorstwa społecznego, złożonych w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego".

więcej...

27 Czerwiec 2018r. - WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Zarząd Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że zakończono ocenę formalną złożonych Wniosków w zakresie tworzenie miejsc pracy w istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstwach społecznych w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” .

więcej...

23 maja 2018 r.- PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI W RAMACH PROJEKTU „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”

Zarząd Stowarzyszenia CISI informuje, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" zostaje przedłużony do dnia 27 czerwca 2018 r. Wnioski mogą składać grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego lub istniejące przedsiębiorstwa społeczne.  

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl